...

لیست نمایندگی های ما در استان سیستان و بلوچستان

کانون بازنشستگان استان سیستان و بلوچستان

تلفن تماس: 3313027-0541

فکس: 3313027-0541

آدرس: زاهدان, خیابان کامپوزیا فلکه 10 . خانه کارگر . کانون بازنشستگان