...

اطلاعیه : ارسال آدرس کانون های سراسر کشور

5 / 10
از 16 کاربر

 

بخش اول : ارسال اطلاعات

- کانون های محترم سراسر کشور (کانون استان و شهرستان ها ) میتوانند جهت درج اطلاعات کانون خود در سامانه    (اطلاعات تماس کانون ها)  مشخصات ذیل را طی یک نامه با مهر و سربرگ آن کانون به صندوق پستی kanoone.ali@gmail.com ارسال کنند .

1 - آدرس محل کانون

2- شماره تلفن تماس (همراه با کد شهرستان)

3- دورنگار

4- آدرس وبسایت (اختیاری)

5-آدرس صندوق پستی "ایمیل/جی میل" (اختیاری)

6-شماره سامانه پیامکی (اختیاری)

 


 

بخش دوم : ارسال اخبار

- کانون های محترم در نظر داشته باشند که میتوانند اخبار و گزارش فعالیت خود را جهت بررسی اعضا محترم هیئت مدیره کانون عالی و درج آن در ماه نامه داخلی کانون عالی به صندوق پستی kanoone.ali@gmail.com ارسال و یا از بخش "تماس با ما " وبسایت کانون عالی ارسال نمایند

 


 

بخش سوم : ارسال مقالات

-کانون های محترم استان و شهرستان ها می توانند مقالات خود و اعضای محترم کانون شهرستان خود را با موضوعات بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی جهت درج در ماه نامه کانون عالی کارگران بازنشسته همراه با معرفی نامه از طرف  کانون خود به آدرس ما پست نمایند . 

بخش چهارم : مراکز طرف قرار داد

- کانون های محترم سراسر کشور در صورت عقد قرارداد با مراکز رفاهی, خدماتی , تفریحی و ...  میتوانند نوع قرارداد و همچنین اطلاعات تماس مرکز طرف قرار داد را جهت درج در بخش کانون استان ها به آدرس kanoone.ali@gmail.com  ارسال نمایند

عنوان نظر :
نام شما :
شماره موبایل :