...

لیست نمایندگی های ما در استان کرمان

کانون بازنشستگان استان کرمان

تلفن تماس: 32712740-034

نمابر: 32712716-034

آدرس: خیابان مصلی روبه روی شعبه یک تامنین اجتماعی داخل پارک شهید (مشاهیر)

کد پستی: 7614759818

پست الکترونیکی : h.shojaei36@yahoo.com


 

 


کانون بازنشستگان شهرستان کرمان

آدرس: خیابان مصلی روبه روی شعبه یک تامنین اجتماعی داخل پارک شهید (مشاهیر)

کد پستی: 7614759818

تلفن: 03432712719

نمابر: 03432715263