...

لیست نمایندگی های ما در استان سمنان

کانون بازنشستگان استان سمنان

تلفن تماس: 2223087-0273

دورنگار: 2241654-0273

آدرس :میدان نماز بلوار شهید فدائی جنب پارک آبشار

کد پستی: 55963-35197