...

لیست نمایندگی های ما در استان ایلام

کانون کارگران بازنشستگان استان ایلام

آدرس: خیابان رسالت چهار راه رسالت پشت بانک صادرات

نمابر: 08433351780


 

کانون کارگران بازنشستگان مهران

آدرس: میدان امام , بلوار جانبازان جنب بانک ملی

تلفن: 08433827197

نمابر: 08433827197