...

لیست نمایندگی های ما در استان خوزستان

کانون بازنشستگان استان خوزستان


کانون شهرستان اهواز

آدرس خیابان آزادگان (24 متری) بیمارستان شهید رجایی خیابان دانشسرا پلاک 4

تلفن گویا : 06432201073 - 06132201074

نمابر: 06132922144

کد پستی: 45138-61936

پست الکترونیک : kh.khanoon@yahoo.com

وبسایت : http://kanoonkh.ir