...

لیست نمایندگی های ما در استان کردستان

 

کانون بازنشستگان کردستان

آدرس:سنندج چهار راه انقلاب جنب شعبه دوم سازمان تامین اجتماعی

تلفن : 08733169940

کد پستی: 34535-66168

 


 

کانون شهرستان سقز

آدرس: خیابان شهدا پایین تر از اداره بهزیستی

تلفن: 08736224700

نمابر: 08736224968

کد پستی: 66646-66811

 


 

کانون شهرستان بیجار

آدرس: خیابان مدرس روبروی مسجد امیرالمومنین

تلفن: 08738235597

کد پستی: 17915-66516

 


 

کانون شهرستان قروه

آدرس: روبروی درمانگاه تامین اجتماعی

تلفن: 08735226888

کد پستی: 33567-66618

 


 

کانون شهرستان مریوان

آدرس : خیابان سید قطب کوچه گمرک نبش کوچه انفرادی

تلفن: 08734545222

کد پستی: 17536-66717