...

لیست نمایندگی های ما در استان خراسان جنوبی

کانون بازنشستگان استان خراسان جنوبی

تلفن تماس: 4440996-0561

فکس: 4440996-0561

آدرس : بیرجند - خیابان پاسداران نبش پاسداران 3 - واحد 6 - شعبه تامین اجتماعی


کانون بارنشستگان شهرستان طبس

تلفن تماس : 05632835030

نمابر: 05632835046

آدرس: طبس بلوار شهید مطهری کوی مطهر 11

کد پستی : 55381-97917