...

لیست نمایندگی های ما در استان آذربایجان شرقی

کانون بازنشستگان استان آذربایجان شرقی

تلفن تماس: 47611322-0411

فکس: 4430908-0411

آدرس: نصف راه - خیابان دکتر غریب (کوی فیروز) روبه روی مهد کودک لیلی

کد پستی:5173857955