...

لیست نمایندگی های ما در استان فارس

کانون بازنشستگان استان فارس

آدرس: شیراز - خیابان قصرالدشت کوچه 25 جنب شعبه یک تامین اجتماعی شیراز

تلفن : 2335800 - 0711 و 2337053 - 0711

آدرس وبسایت: www.kbtf.ir

 


 


کانون بازنشستگان شهرستان فسا

آدرس: شهرستان فسا - بلوار شهید بهشتی - روبروی اداره آموزش و پرورش جدید کوی شمار 10  پلاک 53

تلفن: 07153311176 - 07153311185 - 07153319622

نمابر : 07153317379

آدرس وبسایت : www.kbtfasa.ir

پست الکترونیکی :info@kbtfasa.ir