...

لیست نمایندگی های ما در استان اصفهان

کانون بازنشستگان استان اصفهان

تلفن تماس: 6285154-0311

فکس: 6243010-0311

آدرس: دروازه شیراز- خیابان دانشگاه - روبروی دژبان ارتش - بلوار خانه کارگر - دفتر کانون