...

لیست نمایندگی های ما در استان خراسان رضوی

کانون بازنشستگان استان خراسان رضوی


 

آدرس: مشهد بلوار شفا 22 ساختمان نهاد های مدنی سازمان کار

تلفکس: 7515764

 


 


کانون بازنشستگان مشهد

آدرس: مشهد - بلوار قره نی 35 پلاک 21

تلفن ها : 7264664 - 7252866

شماره پیام کوتاه : 983000320003

آدرس وبسایت: www.bazneshasteha.ir