...

دیدار کانون بازنشستگان تهران با سید حسن خمینی