...

فراخوان انتخاب بازنشسته و مستمری‌بگیر نمونه تأمین‌اجتماعی

1 / 10
از 1 کاربر

سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام کرد:

فراخوان انتخاب بازنشسته و مستمری‌بگیر نمونه تأمین‌اجتماعی

سازمان تأمین‌اجتماعی با صدور فراخوانی از بازنشستگان، از کارافتادگان، همسران بازمانده بیمه‌شدگان متوفی و تمامی مستمری‌بگیران این سازمان دعوت کرد که درصورت دارا بودن شرایط، فرم‌های انتخاب مستمری‌بگیران نمونه را تکمیل و به شعبه تأمین‌اجتماعی مربوطه ارائه دهند.به گزارش روابط عمومی کانون عالی :، این برنامه در راستای عمل به آموزه‌های دینی مبنی بر تکریم سالمندان به اجرا درمی‌آید و سازمان تأمین‌اجتماعی روز خانواده و تکریم بازنشستگان را فرصتی مغتنم می‌داند تا از کسانی که سالیان متمادی در عرصه تولید، خدمت و اشتغال و در راه تأمین آسایش و رفاه خانواده مجاهدت کرده‌اند، تجلیل کند.
براساس دستورالعمل صادر شده به واحدهای اجرایی تأمین‌اجتماعی سراسر کشور، کمیته‌های استانی مربوطه مطابق برنامه زمان‌بندی شده شکل می‌گیرند و مستمری‌بگیران نمونه براساس ضوابط مشخص شده انتخاب می‌شوند. از مستمری‌بگیران نمونه کشوری نیز در مراسم روز بازنشستگان و خردمندان تقدیر به عمل می‌آید.
انتخاب مستمری‌بگیران نمونه تأمین‌اجتماعی براساس ضوابطی از قبیل داشتن سابقه پرداخت حق‌بیمه، پیشرفت‌های تحصیلی در زمان بازنشستگی، تدریس در مراکز رسمی آموزشی در دوران بازنشستگی، موفقیت در رقابت‌های فرهنگی ، علمی و ورزشی، خلق آثار فرهنگی، هنری و علمی در دوران بازنشستگی، انجام می‌شود.
تربیت فرزندان شایسته نیز از دیگر ضوابط انتخاب مستمری‌بگیران نمونه است که مدارک تحصیلی فرزندان، موفقیت فرزندان در رقابت‌های ورزشی، علمی و هنری در این حوزه مورد توجه قرار گرفته است.
ارائه پیشنهاد یا خدمات مبتنی بر تجربیات مؤثر به دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور در دوران بازنشستگی و ارائه پیشنهادهای مؤثر در بهبود کیفیت ارائه خدمات به مخاطبین سازمان تأمین‌اجتماعی و همچنین ارائه پیشنهادهای مؤثر در رفع چالش‌های سازمان تأمین‌اجتماعی نیز از دیگر ضوابط انتخاب مستمری‌بگیران نمونه محسوب می‌شود.
کارآفرینی و ایجاد اشتغال در دوران بازنشستگی نیز از دیگر موارد مورد توجه در انتخاب مستمری‌بگیران نمونه تلقی می‌شود.
در رابطه با همسران بازمانده بیمه‌شدگان متوفی نیز علاوه بر معیارهای قبلی، مواردی از قبیل تعداد فرزندان تحت تکفل، موفقیت تحصیلی همسر بازمانده و تحت تکفل یا در قید حیات بودن پدر و مادر بیمه‌شده متوفی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
مستمری‌بگیران سازمان تأمین‌اجتماعی می‌توانند تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه 25 شهریورماه فرم‌های تکمیل شده را همراه با مدارک مورد نیاز به شعبه تأمین‌اجتماعی مربوطه و یا روابط عمومی ادارات کل تأمین‌اجتماعی مراکز استان‌ها ارائه دهند.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :