...

سخنرانی محمد اسدی رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور در دیدار با رئیس جمهور

10 / 10
از 1 کاربر

 

 

به گزارش روابط عمومی کانون عالی : محمد اسدی رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشوردر جلسه ای با حضور رئیس‌جمهور محترم در شرکت مپنا به مناسبت روز جهانی کارگر سخنرانی داشتند که با توجه به محدودیت زمان خلاصه مشکلات پیش رو را عنوان کرد

اسدی در ابتدای سخنرانی گفت : اینجانب به نیا بت از طرف کارگران بازنشسته عصا بدست وسمعک در گوش وعینک ذره‌بینی برچشم و قلب باتری دار حرف میزنم متاسفانه مدتی است ماده ۹۶ قانون تامین اجتمایی درست اجرا نمی‌شود وبلکه آنرا گره به ماده ۴۱ قانون کار زده اند ودر شورای عالی کار برای بازنشستگان تصمیم گیری می‌شود چنانچه باید درآنجا تصمیم گیری شود باید نماینده بازنشستگان هم در آن شورا با داشتن حق رای حضور داشته باشند. چراکه شرایط زندگی ومعیشت و مخارج بازنشسته با کارگر شاغل فرق دارد .

اسدی در ادامه گفت: علی رقم اینکه این مصوبه با اعتراضات زیادی از سوی بازنشستگان مواجه بوده ما حسب فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت که سال مهار تورم هست با دادن فرصتی به دولت برای چند ماه تحمل خواهیم کرد چنانچه تغییر در روند تورم حاصل نشود خواستار تجدید نظر و بازنگری واجرای درست قانون هستیم لاکن متاسفانه با گذشت حدود ۲ماه از مصوبه که تأمین اجتماعی هم پذیرفته وجهت تصویب نهایی به دولت داده ولی متاسفانه هنوز تصمیم گیری نشده و مردم با این سن وسال با استرس و نگرانی مواجه شده اندو هر روز هم بعضی گروه ها یا دشمن از بیرون مرزها فراخوان به حضور در خیابان میدهند که برازنده نظام وبازنشستگان نیست لذا ضروری است که لاقل همین حداقل که مورد اعتراضات هم هست هرچه سریعتر ابلاغ شود که احکام مربوطه صادر شود که آرامش به زندگی مردم برگردد


رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشوردرخصوص گفت : باید عرض کنم که ۶۰% بازنشستگان حقوق حداقل و پایین تر دریافت می‌کنند که متاسفانه ۳۰% آن هزینه درمان می‌شود و مابقی هم چند روز اول ماه تمام می‌شود و از طرفی ۴۴۰ قلم دارو از شمول بیمه خارج شده است که برای بازنشستگان هزینه زندگی را سخت تر کرده

ایشان در ادامه به مسکن بازنشستگان و مستمری بگیران اشاره کرد و گفت درخصوص مسکن هم نیاز است فکری هم برای بازنشستگان و مستمری بگیران کرد زیرا با این سن مستاجر بودن بسیار کار سختی است و در پایان به اهمیت حمایت همه جانبه دولت از بزرگترین صندوق بیمه ای کشور اشاره کرد و خواستار تسویه و پرداخت دیون و معوقات دولت به سازمان تامین اجتماعی شد .

 

عنوان نظر :
نام شما :
شماره موبایل :