...

بیانیه کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر کشور در خصوص واگذاری شرکتهای شستا

10 / 10
از 1 کاربر

 

 

 

بیانیه کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر کشور در خصوص واگذاری شرکتهای شستا

 

واگذاری شرکتهای شستا نوعی تعرض به اندوخته های میلیونها بازنشسته و کارگران زحمت کش است .

 شستا متعلق به هیچ دولتی نبوده و نخواهد بود که بتواند با نادیده گرفتن حق مالکیت صاحبان اصلی آن اینگونه برای آن تصمیم گیری کنند و بهانه خروج سازمان تامین اجتماعی از بنگاه داری چوب حراج به اموال و ذخایر آن بزنند . اموال شستا متعلق به بیمه شدگان و بازنشستگان است .  هدف اصلی تاسیس شستا ارزش آفرینی سرمایه ها و اندوخته های بیمه پردازان و بازنشستگان و ایجاد یک پشتیبان مالی برای ارائه خدمات بهتر و انجام بهینه تعهدات سازمان تامین اجتماعی به جامعه تحت پوشش خود بود اما با سیاستهای غلط و مطامع سیاسی برخی افراد آن را به حیاط خلوت آقایان تبدیل نموده است . مایه تاسف است اکنون که شستا به دردها و مشکلات فرضی مبتلا شده است و باید به فکر درمان آن باشند ، با طرح موضوع واگذاری شرکت های آن به هر قیمتی حتی رایگان نمک به زخم بازنشستگان و کارگران می پاشند . شستا نیازمند یک پوست اندازی اساسی است .

بکارگیری و استخدام نیروهای غیر متخصص ، حضور همزمان برخی از افراد بانفوذ به طور همزمان در چندین مسئولیت و عضویت در هیات مدیره آن ، پرداخت حقوق ها و دستمزدهای نجومی و ناکارآمدی مدیران و عدم ثبات و تغییرات مکرر مدیریتی بسیاری از شرکت های آن را زیان ده نموده و موجب بر باد رفتن میلیاردها تومان از سرمایه ها از جیب مستمری بگیران تامین اجتماعی شده است . به جای آنکه با افزایش شفافیت در فعالیت های شستا در عمل و نه در شعار زمینه فساد و سوء استفاده را از بین ببرند ، به فکر پاک کردن صورت مساله هستند . اگر اعتقاد واقعی و ریشه ای به اصل 3 جانبه گرایی وجود داشته باشد شاهد طرح این قبیل موضوعات نخواهیم بود .

معتقدیم طرح موضوع واگذاری شرکت های شستا تلاش برای انحراف اذهان عمومی و ذینفعان از موضوع پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است که زمینه تقویت این سازمان و ارتقای رضایتمندی مخاطبان را در پی دارد . در شرایط اقتصادی دشواری که کشور با آن روبرو است و بیشترین فشار را نیز اقشار بازنشسته و مستمری بگیر متحمل می شوند باید با عمل به قوانین بر زمین مانده و مطالبات حقه و قانونی بازنشستگان و مستمری بگیران از مشکلات آنها بکاهیم نه اینکه فرضیه ایجاد رانت و انحصار طلبی منجر به ثروت اندوزی عده ای خاص را از محل واگذاری شرکت های شستا فراهم کنیم . سیاست شتابزده خصوصی سازی اتفاقاً از تجربه تلخی برخوردار است که هنوز هم اثرات مخرب آن را در گوشه کنار می بینیم . بنا براین نظر سیاستمداران و مسئولان را به این نکته جلب می کنیم که : 

 

اموال و دارایی های سازمان تامین اجتماعی دارای صاحبان مشخصی است و نباید مورد اغراض و امیال سیاسی زود گذر قرار گیرد 

 


کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سراسر کشور

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :