...

لیست نمایندگی های ما در استان تهران

کانون شهرستان تهران

آدرس:خیابان آزادی - چهار راه بهبودی - خیبان بهبودی

تلفن تماس:

آدرس سایت: www.kabta.irکانون بازنشستگان اسلامشهر

آدرس: اسلامشهر  - خیابان امام موسی کاظم - جنت 16-پ2

تلفن : 56367531

فکس: 56370088

آدرس وبسایت: eslamshahr-kanoon.ir