...

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور: نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حقوق بیمه شدگان تأمین اجتماعی به خوبی دفاع کردند

10 / 10
از 1 کاربر

 

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ایجاد وحدت رویه بین سازمان های بیمه گر و جلوگیری از تجمیع منابع این سازمان در بیمه سلامت از حقوق و اموال بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی دفاع کردند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی کانون عالی کارگران بازنشسنه کشور ، علی اصغر بیات با بیان این مطلب افزود: از سالیان گذشته بحث جدایی درمان از سازمان تأمین اجتماعی مطرح شده است و گروهی خواهان دست اندازی به اموال و سرمایه های بیمه شدگان بوده اند.
وی با بیان اینکه تمامی منابع واندوخته های سازمان تأمین اجتماعی متعلق به تک تک بیمه شدگان این سازمان است، اظهار داشت: تمامی مراکز درمانی تأمین اجتماعی از دسترنج و عرق جبین کارگران و بیمه شدگان این سازمان ساخته شده و ما نمی توانیم اموال 40 میلیون بیمه شده را بدون رضایت آنان در اختیار فرد یا سازمانی قرار دهیم.
رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: منابع سازمان تأمین اجتماعی و صاحبان اموال این سازمان مشخص هستند و سازمانی که اموال آن حق الناس و متعلق به اقشار مولد و شریف جامعه است، نباید به سادگی در مورد آن تصمیم گرفت و قانونی تصویب کرد.
وی گفت: تعامل بسیار خوب و سازنده ای با نمایندگان مجلس شورای اسلامی داریم و با نظر مساعد نمایندگان از حقوق بیمه شدگان و مستمری بگیران دفاع می کنیم.
بیات افزود: خوشبختانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظر مساعدی در مورد حفظ و صیانت از حقوق سازمان تأمین اجتماعی دارند که توانستیم با کمک آنها از تصویب قانونی که این سازمان را متضرر می کرد، جلوگیری کنیم.
وی اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی،  تشکل های کارگری ، کانون های بازنشستگان و مستمری بگیران و رسانه ها در حفظ و حراست از اموال تأمین اجتماعی تلاش زیادی داشتند و جا دارد از همه کسانی که از حقوق بیمه شدگان و مستمری بگیران  پاسداری می کنند، تقدیر و تشکر داشته باشم.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :