...

رسیدگی به بیش از 308 میلیون نسخ سرپایی مراکز درمانی طرف قرارداد تأمین‌اجتماعی

1 / 10
از 1 کاربر

به گزارش روابط عمومی کانون عالی کارگران بازنشسته کشور ، براساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، در سال گذشته هزینه نسخ سرپایی رسیدگی شده مراکز درمانی قرارداد تأمین‌اجتماعی، 24 هزار و 261 میلیارد و 643 میلیون ریال بوده است.

 

همچنین در سال 92، به 3میلیون و 615 هزار و 358 نسخه بستری مراکز طرف قرارداد تأمین‌اجتماعی رسیدگی شده که هزینه این نسخ 21 هزار و 299 میلیارد و 128 میلیون ریال بوده است.
براساس این گزارش، در سال گذشته، دفاتر رسیدگی به اسنادپزشکی سازمان تأمین‌اجتماعی به 64 میلیون و 875 هزار و 714 نسخ مراجعات سرپایی به پزشکان مستقل طرف قرارداد تأمین‌اجتماعی رسیدگی کرده است.
مطابق با این گزارش، از مجموع 64 میلیون و 875 هزار و 714 نسخ رسیدگی شده مراجعات سرپایی به پزشکان مستقل طرف قرارداد، 27 میلیون و 56 هزار و 8 نسخه مربوط به پزشکان عمومی، 35 میلیون و 604 هزار و 210 نسخه مربوط به پزشکان متخصص و 2 میلیون و 215 هزار و 496 نسخه مربوط به دندانپزشکان بوده است.

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :